Leninas ir Ledinukas

Knyga mačiusi tiek "bolševikiško", tiek "buržujiško" gyvenimo

Kažkurį vakarą išsitraukiau keletą vaikystės knygų, kad galėčiau paskaityti primirštų eilėraščių. Turiu storą didelę K.Kubilinsko knygą “Su žilvičio dūdele” (Vilniaus vyturys, 1987. Iliustravo L.Barisaitė, sudarė J.Linkevičius). Vaikystėje labai mylėjau Kubilinską, mokėjau daug jo eilėraščių, o kai buvau visai maža, sakydavau, jog jo vardas yra Kioskas Kubilinskas. Paskaičiau, bet kažkaip nelabai miela pasidarė. Labai jau daug propagandos kai kuriuose eilėraščiuose. O šitoj rinktinėj tai jų gana daug. Visur spaliukai, kolūkiai, pionieriai, kosmonautai ir t.t. Štai taip buvo aprašomos nekomunistinės šalys:

Ir duonutės ten maža,/Ir saulutės šviesos…

Tėtis krovinius neša/Nuo tamsos lyg tamsos (eilėraštis Tu sušildyk, saulele)

Arba

Tu slankiojai nuskaręs /Drebėjai prieš buržujų

O kas norėjo – barės / O kas norėjo – ujo. (eilėraštis Vargo berniukas)

O čia apie tarybinį džiaugsmą:

Tai Partija iškėlė/Tave, šalie laisva,

Tyrasis gintarėli- Tarybų Lietuva. (eilėraštis Tarybų Lietuva)

Mūsų rankos, mūsų mintys tik tarybų šaliai!

Šakelėje alyvos / jau pumpurai papurę…

Ir Leninas kaip gyvas į mus su meile žiūri. (eilėraštis Daina apie Iljičių)

Bet yra ir visai nepropagandinių, labai mielų ir linksmų:

Mamyte, man jau gėda,/Ir juokiasi vaikai

Mane lyg pupų pėdą /Skaron tu įsukai (Pupų pėdas)

Pypkės dūmai išgaravo, / Ir zuikutis atsigavo.

Jis kol gyvas nerūkys / Ir kitam dar pasakys (Zuikis rukorius)

Ir nors K.Kubilinskas buvo gerokai prisidėjęs prie mano vaikiškų smegenų plovimo, kažkaip nepykstu. Propagandine prasme tai buvo baisūs laikai. Tikiuosi, kad mūsų vaikams pavyks to išvengti. Bet “Ledinuką” savo trupinukui tikrai skaitysiu. Ar pamenat?

Ledo rūmuose nuo seno

Varlytė Kurkulytė už karaliaus teka...

Senis Šaltis sau gyveno.

Ir turėjo jis anūką —

Šaltanosį Ledinuką.

Geras buvo tas anūkas —

Šaltanosis Ledinukas:

Nesurūgęs, nesustiręs,

Bet… kur eina, ten ir girias

K.Ž.G.

Apie tai, kaip atsidūriau storoj knygoj

Laukuva

Yra ant Lietuvos žemės leidžiamos tokios storos knygos žaliais viršeliais (na, atrodo, visos jos žaliais viršeliais) apie Lietuvos valsčius. Viena tokia knyga, t.y. dvi storos knygos yra apie mano mamos gimtąjį miestelį – Laukuvą (tikriausiai visi žinote žymiąją A. Vilčinsko dainą “ten kur laukas – Laukuva”). Ten pat yra ir knygų spinta “ant aukšto” pas mano močiutę :).

Taigi, kai vieno vizito pas močiutę metu pamačiau tokią storą knygą iš karto susidomėjusi puoliau ją vartyti, tuo labiau, kad močiutė vis burbėjo, kad knygos sudarytojai labai jau prie jos pristoję, nes ji turinti šviesią galvą, daug prisiminimų (ir tinginčių prisimint kaimynų, kurie visi sudarytojus pas močiutę siunčiantys) ir nuotraukų. Dažnai su tokiomis knygomis elgiuosi kaip su telefono knyga – atsiverčiu gale vardų suvestinę ir žiūriu, ar daug bendrapavardžių yra. Dažniausiai daug nebūna, nes pavardė tikrai nėra Kazlauskaitė ar Jankauskaitė (o tarp žiurkių tokių pavardžių ir nebūna 🙂 ). Na, matau sąvade, kad yra tokia Žiurkytė Žiurkauskaitė, mano bendravardė ir bendrapavardė. Aišku, verčiu nurodytą puslapį ir… randu save! Aha, ta šventa mergaitė lietuvaitė trumpiausiu sijonu visam puslapy tai aš (malonu susipažinti 🙂 ).

Nuotraukos istorija tokia, kad visi tarybiniai vaikai (spaliukai ir pionieriai) prie Komunijos eidavo slapčiomis, dažniausiai pas močiutę kaime. Kiek atsimenu, lygtais buvau baigus dvi ar tris klases, tai ten vaizduojami gūdūs 1987 m. ar kokie 88 m. Vasarojome kaime pas močiutę ir kas rytą drebėdavom šaltoje bažnyčioje, kur malonus kunigėlis mums aiškino tikėjimo tiesas ir per neįtikėtinai “krūtą” aparatą rodydavo “vidiaką” apie Kristaus gyvenimą.

Mergelės lelijėlės

“Vidiakas” buvo įdomiausia sėdėjimo neįtikėtinai šaltoje bažnyčioje dalis. Prisimenu, kad besėdint klauptuose spoksodavau į ant altoriaus užrašytą žodį “kryžius” ir bandydavau sudėlioti iš žodyje esančių raidžių kuo daugiau žodžių (iki šiol tokia asociacija su ryžiais man kyla :)). Dar su pussesere, kurią matote nuotraukoje man iš dešinės, regzdavome įvairius pabėgimo iš pamokėlių sąmokslus, nes turėdavom daug reikalų miestelio parduotuvėje (ūkinių prekių skyriuje pardavinėjo labai gerą laką nagams :D) ar (neįtikėtina, bet tikra!) knygyne! Laukuvos knygynas buvo žaliam mediniam pastate pirmam aukšte palipus “išeiginiais” laiptais (tais, kurie iš gatvės pusės, paprastai namiškiai pro juos nevaikšto). Ir tame knygyne būdavo deficitinių kalendoriukų! Atsimenu, kaip man drebėjo rankos, kai užėjus radau visą seriją kalendoriukų su oro balionais. Ech, maži džiaugsmai…

Taigi, grįžusios po komunijos buvom tradiciškai nufotografuotos savo dėdės Lino. Kas galėjo pasakyti, kad po beveik dvidešimties metų būsim valsčiaus žvaigždės 😀

|valsčiaus žiurkytė|