Salomėja

Vakar (lapkričio 17 d.) buvo Salomėjos Nėries gimtadienis. (gimė 1904 m.)

DIEMEDŽIU ŽYDĖSIU

Ir vienąkart, pavasari,
Tu vėl atjosi drąsiai –
O mylimas pavasari,
Manęs jau neberasi – –

Sulaikęs juodbėrį staiga,
Į žemę pažiūrėsi:
Ir žemė taps žiedais marga …
Aš diemedžiu žydėsiu – –

1936.III.3.

Daugiau Salomėjos čia.