Kai gyvenimo baisumai ir išsigelbėjimai gali būti paaiškinti pasakomis apie laumes

Capturewoven Nuostabiai gražus ir stiprus Lidia Yuknavich tekstas, kuriame lyriška kalba leidžia kalbėti apie, tai, kas paprastai nutylima.
Rašytojos  šeima yra kilusi iš Lietuvos.

Kas galit būtinai perskaitykit. Tikiuosi, kad kas nors išvers į lietuvių kalbą.

https://www.guernicamag.com/features/woven/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s