2 thoughts on “Siaubų autobusas 1

  1. Džiugina recenzento atvirumas ir nuoširdumas. Puikus stilius, – matyti, kad Benas daug skaito. TIk palinkėčiau jaunajam skaitytojui daugiau dėmesio skirti rašto kultūrai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s